กฏสนาม (Local Rules)

 • ร่องระบายน้ำเป็นเขตอุปสรรค
 • อุปสรรคน้ำด้านข้าง แสดงด้วยหลักสีแดง
 • การผ่อนปรนโดยไม่มีการปรับโทษ พื้นที่ซ่อน ต้นไม้เล็กที่มีเสาค้ำยันและบริเวณแปลงต้นไม้
  หัวสปริงเกอร์ ผิว/ขอบถนน หลักกำหนดระยะ ให้ดรอปลูกนั้นภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ
  (กฏข้อ 25-1 และ 24-2)
 • ก้อนหินในบังเกอร์เป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ (กฏข้อ 24-1)

  โปรดเคารพในกฏ กติกา มารยาท ในการเล่นกอล์ฟ และให้ความสำคัญต่อเพื่อนนักกอล์ฟกลุ่มหลังและ กลุ่มหน้า

 • Ditch pond concrete drainage are water hazard.
 • Laterol water hazard is defined by red stakes.
 • Relief without penalty, Ground under repair, young trees with supporting stakes, plantation area, sprinkler and paths and side of roads lenght must be dropped the ball within one club-lenght.(Rule 25-1 and 24-2)
 • Stones in bunkers are movable obstruction (Rule 24-1 applies)

  Observe proper golf Etiquette, be considerate to the group behind you as you would like to the one in front to be to you.