อัตราค่าบริการ

Green Fee วันราชการ
(Weekday)
วันหยุดราชการ
(Weekend)
Promotion
ข้าราชการ ทอ.
100 บาท 100 บาท
นักกอล์ฟทั่วไป (Visitor)
400 บาท 700 บาท
แคดดี้
(Caddy Fee)
แคดดี้ 18 หลุม
300 บาท
แคดดี้ 9 หลุม
150บาท
รถกอล์ฟ
(Marshell)
รถกอล์ฟ 18 หลุม
500 บาท
รถกอล์ฟ 9 หลุม
300 บาท
รถกอล์ฟ
(ขส.ทอ.)
รถกอล์ฟ 18 หลุม
400 บาท
รถกอล์ฟ 9 หลุม
200 บาท