อัตราค่าบริการ

Green Fee วันราชการ
(Weekday)
วันหยุดราชการ
(Weekend)
นักกอล์ฟทั่วไป (Visitor)
18 หลุม
500 บาท 800 บาท
นักกอล์ฟทั่วไป (Visitor)
9 หลุม
300 บาท 400
สมาชิก(Member)
สามัญ
นายพล
200 บาท 200 บาท
สัญญาบัตร
150 บาท 150 บาท
ประทวน
100 บาท 100 บาท
วิสามัญ
300 บาท 400 บาท
แคดดี้
(Caddy Fee)
18 หลุม
350 บาท
9 หลุม
180 บาท
รถกอล์ฟ
(Marshell)
รถกอล์ฟ 18 หลุม
500 บาท
รถกอล์ฟ 9 หลุม
300 บาท
รถกอล์ฟ
(ขส.ทอ.)
รถกอล์ฟ 18 หลุม
400 บาท
รถกอล์ฟ 9 หลุม
200 บาท