ประวัติสนามกอล์ฟกานตรัตน์

          เริ่มสร้างเมื่อปี ๒๔๙๕ และเปิดใช้งานได้เมื่อ ปี ๒๔๙๙ โดยการริเริ่มของ พล.อ.ต.ทวี จุลละทรัพย์ ในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ ใช้ชื่อว่า "สนามกอล์ฟทหารอากาศ" สามารถเล่นได้ ๙ หลุม และระหว่างปี ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม จนครบ ๑๘ หลุม ซึ่งต่อมา พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม ทางด้านทิศใต้ รวมเป็น ๒๗ หลุม เปิดให้เล่นเมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๐๙ ใช้ชื่อว่า "สนามงู" และในปี พ.ศ.๒๕๑๕ สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม รวมเป็น ๓๖ หลุม ต่อมาในปี ๒๕๑๙ การบินพลเรือน (สมัยนั้น) ต้องการพื้นที่จัดทำเป็นลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ ขณะดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ ได้ยกเลิกหลุมตอนเหนือ และดัดแปลงสนามกอล์ฟให้เหลือ ๑๘ หลุม บนพื้นที่ ๓๖๐ ไร่ และใช้ชื่อว่า "สนามกอล์ฟกานตรัตน์" ในปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ

  • ๑. เพื่อให้มีสนามกอล์ฟ และเพื่อให้พื้นที่แลดูสวยงาม ขณะที่มองจากเครื่องบิน เมื่อขึ้น - ลง หรือบินผ่าน เหมือนสนามบินต่างประเทศ
  • ๒. สนามกอล์ฟเป็นสถานที่ ที่มีประโยชน์ ต่อการพัฒนากำลังพลด้านกีฬากอล์ฟ ทั้งความสามารถ กำลังกาย กำลังใจ และสร้างนิสัยการเป็นนักกีฬาที่ดี ไม่ปฎิบัติตนผิดกฏกติกา มารยาท ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

เกียรติประวัติของสนามกอล์ฟ

  • เป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกที่มีครบ ๑๘ หลุมของกรุงเทพฯ และเป็นสนามที่ ๒ ของประเทศไทย รองจากสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน
  • เคยใช้แข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่น ติดต่อกันถึง ๗ ครั้ง (ในปี ๒๕๐๘ - ๒๕๑๒, ๒๕๑๔ และ ๒๕๑๕)
  • เป็นสนามกอล์ฟอันดับ ๓ ใน ๑๐ ของโลกที่น่าเล่นเพราะแปลก และสำนักข่าว CNN เคยนำเสนอข่าวว่าเป็นสนามกอล์ฟแห่งเดียวในโลกที่อยู่ระหว่างทางวิ่งของสนามบิน สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้
  • ปัจจุบันสนามกอล์ฟกานตรัตน์ เป็นสนามที่อยู่ในเขตพื้นที่ Airside ของ ทดม.การเข้าออกจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ รปภ. ในเขตพื้นที่ Airside ของ ทดม./ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด