ผู้บริหารสนาม


สนามกอล์ฟ ทอ.ดอนเมือง ใน ปี 61 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร โดยรวมบอร์ดบริหารทั้งธูปะเตมีย์ กานตรัตน์ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ทอ. มาเป็น คณอก.บริหารสนามกอล์ฟ ทอ.ดอนเมือง

image
พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์

รายชื่อผู้บริหาร


  • พล.อ.อ. ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ประธานอนุกรรมการ
  • พล.อ.ท. สรกฤต มังสิงห์ รองประธานอนุกรรมการ
  • พล.อ.ท. สิทธิชัย เเก้วบัวดี อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. ภูวดล สอนดวงใจ อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. ธาดา เคี่ยมทองคำ อนุกรรมการและเหรัญญิก
  • พล.อ.ต. ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ อนุกรรมการเเละเลขานุการ
  • พล.อ.ต. ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ อนุกรรมการ