ผู้บริหารสนาม


สนามกอล์ฟ ทอ.ดอนเมือง ใน ปี 61 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร โดยรวมบอร์ดบริหารทั้งธูปะเตมีย์ กานตรัตน์ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ทอ. มาเป็น คณอก.บริหารสนามกอล์ฟ ทอ.ดอนเมือง

image
พล.อ.ต.สุนทร อินทสะอาด

รายชื่อผู้บริหาร


  • พล.อ.ต. สุนทร อินทสะอาด ประธานอนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. พงษ์อำนาจ ผ่านภพ รองประธานอนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. ภูวดล สอนดวงใจ อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด อนุกรรมการ
  • พล.อ.ต. อธิพร แสงสวัสดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
  • พล.อ.ต. ครรชิต นิภารัตน์ อนุกรรมการเเละเหรัญญิก
  • พล.อ.ต. สมควร รักดี อนุกรรมการ