อัตราค่าบริการ

Green Fee วันราชการ
(Weekday)
วันหยุดราชการ
(Weekend)
Promotion
นักกอล์ฟทั่วไป (Visitor)
18 หลุม
600 บาท 1,000 บาท
นักกอล์ฟทั่วไป (Visitor)
9 หลุม
300 บาท -
สมาชิก (Member)
สามัญ
150 บาท 150 บาท
สมาชิก (Member)
วิสามัญ
300 บาท 500 บาท
แคดดี้
(Caddy Fee)
18 หลุม
350 บาท
9 หลุม
180 บาท
รถกอล์ฟ
(Golf Cart Fee)
18 หลุม
500 บาท
9 หลุม
300 บาท