ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์ Royal Thai Air Force Sport Center 
end of slider section


ตารางการใช้สนาม