รายการแข่งขันวันที่ช่วงเวลา
กอล์ฟ ชจอ.20/09/2562บ่าย
คณะ วนศาสตร์27/09/2562บ่าย
ปิดพัฒนา30/09/2562ทั้งวัน