รายการแข่งขันวันที่ช่วงเวลา
ชนอ.2821/12/2561บ่าย
พสบ.บก.ทท.25/12/2561บ่าย