รายการแข่งขันวันที่ช่วงเวลา
วิทยาลัยพยาบาล22/02/2562บ่าย