รายการแข่งขันวันที่ช่วงเวลา
สมาคมลูกเสืออากาศ03/02/2563บ่าย
วปอ.5715/02/2563บ่าย
ปิดพัฒนา17/02/2563ทั้งวัน