รายการแข่งขันวันที่ช่วงเวลา
สถาบันการพละศึกษา28/06/2562บ่าย
ครอบครัวอาลาดิน05/07/2562บ่าย
ปิดพัฒนา08/07/2562ทั้งวัน
ขส.ทอ.11/07/2562บ่าย
วปอ.6112/07/2562บ่าย
นร.จ่าอากาศ 2115/07/2562บ่าย
ชนอ.24/07/2562บ่าย
สภาอุตสาหกรรม26/07/2562บ่าย